Hero image

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SAVE WILD CATS FOUNDATION z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Włocławskiej 161, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000788887, NIP 9562350514.

    Z fundacją można się kontaktować listownie na podany powyżej adres jej siedziby lub przez email: kontakt@ratujmydzikiekoty.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, adres IP będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach związanych z kontaktami z Fundacją SAVE WILD CATS FOUNDATION.

  3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres działania Fundacji SAVE WILD CATS FOUNDATION.

  4. Informujemy, że posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do treści swoich danych, b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale uzupełnienie pól oznaczonych, jako „pola wymagane” jest konieczne do utrzymywania kontaktów z Fundacją SAVE WILD CATS FOUNDATION.